• Menú

Panabad des de 1912IFS Food

Què és el segell IFS Food?

El Certificat IFS Food Versió 7 que hem obtingut en Panabad, és emès per l'entitat reconeguda a nivell internacional IFS (International Featured Standard) i amb el qual es demostra que els productes que fabriquem i elaborem (Pa precuit i cuit congelat) compleixen amb els requisits de Qualitat i Seguretat Alimentària establerts per l'entitat certificadora.

Per a què serveix?

Per obtenir aquest certificat i mantenir-lo en el temps.

Panabad ha optimitzat tots els seus processos de manera que queda palesa la nostra qualitat com a fabricant, que aporta gran qualitat i Seguretat alimentària.

Quins beneficis aporta?

  • 1. Atorga seguretat i transparència en els nostres processos i productes. Això comporta que els nostres clients confiïn en els productes que comercialitzem i per tant, vam aconseguir una rendibilitat immediata.
  • 2. Una estandardització de la norma permet garantir la legalitat, qualitat i seguretat. Establim un sistema comú d'avaluació que garanteix complir la llei en temes de qualitat i seguretat alimentària.
  • 3. Permet reduir els costos i el temps. A més proporciona la capacitat de cercar la millora contínua dels nostres processos productius, generant noves reduccions de costos i temps.
  • 4. Evidència l'existència i el control exhaustiu dels processos realitzats en la nostra empresa. Permet una comunicació protocol·litzada i organitzada amb les parts que interessen.
  • 5. Permet gestionar de manera més directa i àgil els riscos potencials per a la seguretat alimentària, així com establir un control complet dels al·lèrgens i possibles intoleràncies.
  • 6. Ofereix la capacitat a tot el nostre personal d'accedir a formacions en matèries diverses en relació a IFS (Higiene Alimentària, Frau alimentari, Food Defense, Control d'al·lèrgens, Manipulació d'aliments).
  • 7. Hi haurà una documentació que avali que el pla contra el frau alimentari i el pla Food Defense estan implantats i evidenciats.